Tarihçe (History)

Beşiktaş Çocuk Korosu, Koro Şefi ve Müzik Öğretmeni Güneş KAYA‘nın uzun yıllar üzerinde çalıştığı, Sn. Zeynep Civelek ÇAYNAK ile birlikte projelendirdiği ve nihayet 2016 yılında Beşiktaş İlçe Eğitim Müdürlüğü ve Beşiktaş Belediyesinin desteğiyle hayata geçirdikleri bir projedir. Koro; yetenek sınavını kazanan koristlerle 6 Mart 2016 tarihi itibariyle yolculuğuna başlamıştır.

Kurulduğu günden bu yana pek çok konser veren ve performans sergileyen Beşiktaş Çocuk Korosu; sosyal sorumluluk projeleri, video klipler, özel davetli olarak verilen konserler, çocuk programları, marka lansman konserleri ve reklam çekimleri de dahil olmak üzere farklı türlerde projelerde yer aldı.  Tekfen Filarmoni Orkestrası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Korosu, Beşiktaş Filarmoni Orkestrası, İstanbul Opera Oda Orkestrası gibi müzik topluluklarıyla birlikte sahne aldı. 1. Pera Uluslararası Koro Festivalinin ikinci gün açılışını yapan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Korosu ile birlikte “Carmina Burana” adlı eserin çocuk korosu bölümünü seslendiren Koro, 5. Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivalinde “Çoksesli Şarkı Yorumlamada Başarı” ödülü, 6. Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivalinde “Saip Egüz Şarkısı Yorumlamada Başarı” ödülü, 7. Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivalinde “Homojenlik” ödülünün yanı sıra Onur Bestecisi adına düzenlenen “Nevit Kodallı Özel Ödülünü” de kazanarak başarılarını sürdürdü. Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesinin 2022 Mayıs ayında düzenlediği İzmir Çok Sesli Korolar Festivalinde “Müzikalite – Müzikal Dinamikler” ödülünü kazandı. Ve son olarak, 8. Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivalinde “Cemal Reşit Rey Özel Ödülü” ile “Koro Tınısında Başarı” ödülünü kazandı. Değerli besteciler ve icracılar ile çalışma fırsatı bulan Beşiktaş Çocuk Korosunun repertuarında Türkçe eserlerin yanı sıra, İngilizce, İtalyanca, Fransızca, Latince ve İbranice şarkılar yer alıyor.

Beşiktaş Çocuk Korosunun Şefliğini Güneş KAYA yapmakta ve koroya piyanoda İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Simten ŞENPOLAT eşlik etmektedir.  Koronun koordinatörlüğünü ise Selçuk TAÇALAN yürütmektedir. Koro aynı zamanda Koro Kültürü Derneği üyesidir.

Hayat boyu sürmesi umulan bu projede amaç; farklı okullarda okuyan müziğe yatkın çocukların bir araya gelerek kaynaşmalarını, temel müzik eğitimi almalarını, çok sesli koro kültürü ile beslenerek güzel, yenilikçi ve öncü sanat işlerinde aktif olarak yer almalarını sağlamak, öte yandan onların sosyal hayatlarına katkı sağlamak ve sanat alanında güçlü bireyler yetiştirmektir.

Sözün özü, unutulmaz şef ve besteci HİKMET ŞİMŞEK‘in de deyimiyle;

“SANATA EVET”


Beşiktaş Children’s Choir is a project that Güneş KAYA, Choir Conductor and Music Teacher, worked on for many years and finally implemented in 2016 with the support of Beşiktaş District Educational Directorate and Beşiktaş Municipality. Choir; It started its journey as of March 6, 2016 with the choristers who passed the choir auditions.

Beşiktaş Children’s Choir, which has given many concerts and performances since its establishment;  took part in different types of projects, including social responsibility projects, video clips, concerts with special invites, children’s programs, brand launch concerts and advertising shoots. Beşiktaş Children’s Choir has performed with musical ensembles such as Tekfen Philharmonic Orchestra, Istanbul State Opera and Ballet Orchestra and Chorus, Beşiktaş Philharmonic Orchestra, and Istanbul Opera Chamber Orchestra. Beşiktaş Children’s Choir, which opened the second day of the 1st Pera International Choir Festival and performed the children’s choir part of the song “Carmina Burana” together with the Istanbul State Opera and Ballet Orchestra and Chorus; “Success in Polyphonic Song Interpretation” award at the 5th Sansev Istanbul International Polyphonic Choirs Festival, “Success in Interpreting Saip Egüz Song” award at the 6th Sansev Istanbul International Polyphonic Choirs Festival, “Homogeneity” award at the 7th Sansev Istanbul International Polyphonic Choirs Festival, and “Nevit Kodallı” special award on behalf of the Honorary Composer, by winning continues its successes. The repertoire of Beşiktaş Children’s Choir, which had the opportunity to work with valuable composers and performers, includes songs in English, Italian, French, Latin and Hebrew as well as Turkish works.

Güneş KAYA is the conductor of Beşiktaş Children’s Choir and İstanbul State Opera and Ballet artist Simten ŞENPOLAT accompanies the choir on piano. Selçuk TAÇALAN  is the coordinator of the choir. The choir is also a member of the Choral Culture Association.

The aim of this project, which is expected to last a lifetime; children who are prone to music from different schools to comes together and mingles, to receive basic music education, to nourished by polyphonic choir culture and actively take part in beautiful, innovative and pioneering works of art, on the other hand to contribute to their social life and to raising strong individuals in the field of art.

In short, in the words of the unforgettable conductor and composer HİKMET ŞİMŞEK;

“YES TO ART”